Close

Ilmiöpop

Ilmiöpop on aineiden välistä valon ja äänen tutkimista, työpajoja oppilaille, täydennyskoulutusta opettajille sekä vuorovaikutteinen tiedeshow. 

Täyteen varattu kiertue käynnissä viikoilla 20–21 ja 35–40.

Ilmiöpop on kouluille täysin maksuton, kiitos Koneen Säätiön.


Ilmiöpop-päivä sisältää 

           * neljä tunnin pituista työpajaa 4.–6.-luokkalaisille

           * jännittävän tiedeshow’n koko koululle

           * orientoivan ennakkomateriaalin ja ilmiöoppimisen materiaalipankin    

           * kahden tunnin pituisen opettajien täydennyskoulutuksen


Ilmiöpop oppilaalle

Työpajoissa tutkitaan ääntä monelta eri kannalta. Työpajoissa annetaan oppilaille avoimia, luovuutta kehittäviä tehtäviä.

Vuorovaikutteisessa Ilmiödisco-nimisessä otetaan mukaan toinen teema: valo. Esityksessä kysytään haastavia kysymyksiä ja esitellään yllättäviä tapoja tuottaa, siirtää ja tarkastella ääntä ja valoa.


Ilmiöpop opettajalle

Ilmiöpop-kokonaisuuden opettajamateriaalit tarjoavat konkreettisia esimerkkejä ja työkaluja eri oppiainesisältöjen luontevaan yhdistämiseen.

Opettajakoulutuksessa tarjotaan uusia näkökulmia opettajuden kehittämiseen ja luokan toimintakulttuurin rakentamiseen uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Ilmiöpop-päivän sisällöt

Päiväaikataulu

8.00 Pop-Tiede saapuu koululle

9.00–10.00 Kaksi työpajaa oppilaille (toinen salissa ja toinen luokassa)

11.00–12.00 Kaksi työpajaa oppilaille (toinen salissa ja toinen luokassa)

12.30–13.15 Tiede-esitys koko koululle ja keskustelu

14.00–16.00 Opettajien täydennyskoulutus (jos varattu etukäteen)Työpaja oppilaille

Mitä: Työpajassa lapset tutkivat äänen muodostumista erilaisilla välineillä pienryhmissä.

Kesto: 60 min ilman taukoa.

Kohdeyleisö: 4.–6.-luokat.

Työpajojen määrä: Enintään neljä työpajaa, neljälle eri ryhmälle. Kaksi työpajaa pidetään samaan aikaan eri tiloissa klo 9–10 ja kaksi klo 11–10. 

Ryhmän koko: Suositus 20–25 oppilasta, enintään 30 oppilasta.

Paikka: Luokkahuone tai juhlasali.

Opettajan rooli työpajassa: Opettaja toimii pajassa yhtenä oppijoista sekä vastaa luokan järjestyksestä ja turvallisuudesta. Laillinen vastuu ryhmästä on opettajalla.


Ilmiödisco-tiede-esitys

Mitä: Koko koululle suunnattu, ääntä ja valoa käsittelevä vuorovaikutteinen tiede-esitys. 

Kesto: 45 min.

Yleisö: Enintään 200 oppilasta. Ensisijaisesti työpajoihin osallistuville, muutkin tervetulleita.

Paikka: Koulun liikunta- tai juhlasali.


Opettajien täydennyskoulutus

Valinnainen: Ilmiöpop-päivän voi tilata joko opettajakoulutuksen kanssa tai ilman sitä.

Mitä: Perehdytään oppiainerajat rikkovaan opetukseen, tarjotaan välineitä omaan opetukseen keskusteluiden ja pohdinnan avulla. 

Koulutuksella vastataan uuden opetussuunnitelman vaatimuksiin ilmiöpohjaisen oppimisen välineiden hallinnasta ja ideoinnista.

Kesto: 2 h.

Ryhmän koko: 5–25 opettajaa.

Missä: Juhlasali tai luokka, jossa datatykki. Ryhmätöiden tekoon voi jakautua useampiin luokkiin ja tiloihin. 


Opettajan opas

Opettajan opas sisältää ennakko- ja jatkomateriaalia, jotka nivovat Ilmiöpop-päivän aiheet muuhun opetukseen. Oppaassa on myös ohjeita päivän käytännön järjestelyihin. Opas lähetetään kouluille noin kahta viikkoa ennen vierailua.

Tästä ladattavaksi Opettajan opas.


Ilmiöiden maailma -ilmiöoppimisen työkalupakki

Pop-Tiede julkaisee käytännön läheisen työkalupakin, jota voi hyödyntää kaikissa kouluissa monialaisen oppimisen tukena. Aineisto tarjoaa työkaluja ilmiöpohjaiseen oppimiseen sekä vinkkejä taidelähtöisten menetelmien soveltamiseen tiedekasvatuksessa.

Ilmiöiden maailma julkaistaan elokuussa 2017.