Close

Pop-Tieteen historia

Hyvistä ideoista toimivaan toimintaan


Pop-Tiede ry on Helsingissä perustettu yhdistys, joka lähestyy tiedeopetusta uudella tavalla. Yhdistys syntyi syksyllä 2012 tiedekasvatuksen parissa työskentelevien ammattilaisten keskusteluista, ideoista ja innokkuudesta kehittää omaa toimintaa. Haluttiin luoda uudenlaisia tapoja opettaa tiedettä näyttävällä ja jännittävällä tavalla kouluissa.


Aikaisemman työkokemuksen ja koulumaailman tuntemuksen perusteella perustajat uskoivat, että uudenlaiselle tiedeopetukselle on tarvetta. Lähtökohtana oli rakentaa fysiikan, kemian ja muiden tieteiden opetuksesta elävämpiä aihekokonaisuuksia.


Yhdistyksen tavoitteena oli alusta alkaen työllistää tieteen ja luovien alojen osaajia.


Tieteiden oppiminen on hauskaa! – Todettiin pilottikiertueella 2013


Syksyllä 2013 järjestettiin pilottikiertue, jolla työpajamuotoista oppimiskokonaisuutta kehitettiin ja testattiin oppilaiden ja opettajien reaktioita uudenlaiseen tiedeopetukseen. Pajoihin osallistui lähes 150 viides- tai kuudesluokkalaista viidestä ruotsinkielisestä koulusta. Pilottipajan teemana oli avaruus.


Kiertueella tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, voiko yhteistoiminnallista hands-on -kiertopistetyöskentelyä hyödyntävällä työpajamenetelmällä lisätä lasten kiinnostusta tieteitä kohtaan.


Tutkimuksessa selvisi, että normaaliopetuksen ulkopuolinen paja lisää lasten kiinnostusta tieteisiin. Suurin osa lapsista piti työpajan jälkeen tiedettä aikaisempaa hauskempana. Tämä voi parhaimmillaan johtaa asenteiden muuttumiseen ja kasvattaa kiinnostusta tiedettä kohtaan.


Paja onnistui myös vähentämään sukupuolten välisiä eroja. Pajan jälkeen tytöt olivat lähes yhtä kiinnostuneita tieteestä kuin pojat. Pajan myötä osa lapsista innostui tulevaisuudesta tieteen parissa.Pilottikiertue toteutettiin Svenska Tekniska Vetenskapakademien i Finlandin apurahalla.Vuosina 2014–2016 pyörinyt Ilmiömäistä!-koulukiertue kävi lähes 200 koulussa pääkaupunkiseudulla


Pilottikiertueen perusteella kehitettiin Ilmiömäistä!-luonnontiedepäivä, jossa yhdistetään luonnontieteitä elämyksellisiin opetusmetodeihin, ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja oppiainerajat rikkovaan lähestymistapaan. 


Päivä suunnattiin ensisijaisesti alakoulujen viides- ja kuudesluokkalaisille, mutta myös nuoremmat koululaiset pääsevät innostumaan luonnontiedekokeista koko koululle suunnatussa tiedeshow’ssa.


Ilmiömäistä!-kiertue kävi neljän lukukauden aikana lähes 200 pääkaupunkiseudun koulussa. Kouluvierailut olivat todella suosittuja ja kiertueet varattiin loppuun hyvissä ajoin. Sekä opettajat että oppilaat kiittelevät uudenlaista toimintaa ja innostavaa opetusta.


Kouluille vierailut olivat kouluille maksuttomia ja ne järjestettiin Koneen Säätiön ja Suomen Kulttuurirahaston avustuksella.


Tiedeleirejä koululaisten loma-aikoina 


Pop-Tiede järjesti kesällä 2016 tiedeleirejä alakoululaisille, jotka saivat paljon kiitosta ja innostuneen vastaanoton. Kesällä 2017 yhdistys järjestää viisi viikon pituista leiriä 7–13-vuotiaille lapsille.


Tutkitaan ilmiöitä -opettajien täydennyskoulutus


Syksyllä 2016 Pop-Tiede lanseerasi opettajien täydennyskoulutuksen ja sai siitä paljon hyvää palautetta. Erityisesti kiiteltiin konkreettista tieteen ja taiteen ilmiöihin syventyvää työpajaosuutta. Kerrankin opettajatkin pääsevät leikkimään!


Ilmiöpop on vuoden 2017 uusi koulukiertue


Pop-Tiede kehitti talven ja kevään 2017 aikana uuden Ilmiöpop-koulukiertueen alakoulujen oppilaille ja opettajille. 

Ilmiöpopissa syvennetään aineiden välistä ilmiöoppimista ja tutkitaan erityisesti äänen ja valon syntyä, vaikutuksia ja mahdollisuuksia.

Ilmiöpop-koulukiertue kiertää pääkaupunkiseudun alakouluissa toukokuussa ja elo–lokakuussa. Kiertueen ja hankkeen kehittämisen rahoittaa Koneen Säätiö.